1Inleiding
2Identiteit van de samenwerking
3Details van de samenwerking
4ICT
5Legitimiteit
6Efficiëntie

Inleiding


Wat is de Samenwerkingsmonitor?


De Samenwerkingsmonitor is een eenvoudig te gebruiken online zelfbeoordelingstool waarmee praktijkmensen hun samenwerkingspraktijken kunnen vergelijken in termen van efficiëntie (d.w.z. de verhouding tussen gebruikte middelen en output) en legitimiteit (d.w.z. de juridische, politieke en maatschappelijke erkenning). Het doel is om organisaties die zich bezighouden met samenwerking te helpen om de efficiëntie en de legitimiteit van het samenwerkingsnetwerk waaraan u deelneemt, te meten. Een organisatie die betrokken is bij een samenwerking kan een overheidsinstantie, een privaat bedrijf, een belangenorganisatie of een non-profitorganisatie zijn. Als u aan meer dan één samenwerkingsverband deelneemt, kies dan één samenwerkingsverband en beantwoord de vragen hierover.


De Samenwerkingsmonitor is relevant voor een breed scala van samenwerkingsverbanden waarin een publieke organisatie samenwerkt met andere publieke en/of private organisaties of burgers om beleid te ontwikkelen of om publieke diensten te ontwerpen. De samenwerking, die op lokaal, regionaal of nationaal niveau kan plaatsvinden, kan geformaliseerd of zeer informeel zijn. Ze moet echter een zekere duurzaamheid hebben en op een bepaald moment gericht zijn op de ontwikkeling van een of meer beleidsinitiatieven of publieke diensten. De bevraging staat open voor respondenten van verschillende niveaus in uw organisatie, maar u moet een goede kennis van de samenwerking hebben.


De enquête zal anoniem zijn. U krijgt toegang tot uw eigen resultaten en tot de (geanonimiseerde) gemiddelde resultaten van andere samenwerkingsverbanden.


De in het kader van deze enquête verzamelde gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de universiteit van Potsdam:


Dr. Marek Kneis

Am Neuen Palais 10

14469 Potsdam

Telefon: +49 331 977-124409

Telefax: +49 331 977- 701821

E-Mail: datenschutz@uni-potsdam.de