1Sissejuhatus
2Koostöö identiteet
3Koostöö üksikasjad
4IKT
5Legitiimsus
6Tõhusus

Sissejuhatus


Mis on koostöömonitor?


Koostöömonitor on lihtsasti kasutatav veebipõhine enesehindamise tööriist võimaldamaks avalikel teenistujatel võrrelda enda koostööpraktikaid seoses tõhususe (panustatud ressursside ja väljundi suhe) ja legitiimsusega (juriidiline, poliitiline ja ühiskondlik aktsepteeritavus). Eesmärgiks on aidata koostöös osalevatel organisatsioonidel hinnata koostöövõrgustiku efektiivsust ja legitiimsust.


Koostöömonitor võimaldab analüüsida eri tüüpi koostöövorme, kus avaliku sektori organisatsioon on partnerluses teiste avaliku sektori organisatsioonide, erasektori organisatsioonide või üksikindiviididega poliitikavaldkonna kujundamisel ja teenuste osutamisel. Valitud koostööpraktika, mis võib toimida nii kohalikul, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil, võib oma korralduselt olla kas formaliseeritud või mitteformaalne. See peab olema teatava püsivusega ja selle fookus peaks olema suunatud kas poliitikavaldkonna või teenuse arendamisele või osutamisele. Vastamiseks on vajalik valitud koostööpraktika hea tundmine.


Küsimustik on anonüümne. Küsimustiku täitmise järel on võimalik Teil vaadata tulemusi ja (anonümiseeritud) keskmisi teiste koostööpraktikate osas, mida on koostöömonitori abil hinnatud.


Käesolevas uuringus kogutud andmeid töödeldakse täiesti anonüümselt. Kui teil on küsimusi andmekaitse kohta, võtke palun ühendust Potsdami ülikooli andmekaitseametnikuga:


Dr. Marek Kneis

Am Neuen Palais 10

14469 Potsdam

Telefon: +49 331 977-124409

Telefax: +49 331 977- 701821

E-Mail: datenschutz@uni-potsdam.de